Novosti
Kakanj se nada adekvatnom tretmanu u raspodjeli sredstava za sanaciju posljedica prirodne nesreće
Četvrtak, 28. august 2014. godine, 11:07 sati: Putem modaliteta dvosmjerne komunikacije sa građanima, u nekoliko navrata smo primili sugestije i upite građana u vezi sanacije posljedica prirodne nesreće koja je prije nekoliko mjeseci zadesila Kakanj. Građani se interesiraju kada će biti sanirani oštećeni putevi, očišćena korita rijeka, sanirane kanalizacione mreže... Pročitajte više ...

U toku radovi na uređenju desne obale rijeke Bosne
Četvrtak, 28. august 2014. godine, 9:02 sati: U blizini ušća rijeke Zgošće u toku su radovi na nastavku uređenja desne obale rijeke Bosne, nizvodno od Mosta mladih u Kaknju. Pročitajte više ...

Informacije za buduće mladence
Za sve one koji planiraju zaključenje braka prezentiramo  nekoliko korisnih informacija o neophodnim radnjama koje treba poduzeti kako bi se sklopio brak. Pročitajte više ...

Septembarske godišnjice: Oslobođena Vozuća
Vozuća je oslobođena 10. septembra 1995. godine. Uporna propaganda da je Vozuća neosvojiva bila je i motiv više da Armija R BiH osmisli i uspješno provede akciju oslobađanja Vozuće. Pročitajte više ...

Sljedeće sedmice novi upisni rok za muzičku školu u Kaknju
Srijeda, 27. august 2014. godine, 11:37 sati: U okviru priprema za početak rada muzičke škole u Kaknju, sljedeće sedmice u našem gradu će biti održan drugi upisni rok sa prijemnim ispitom. Pročitajte više ...

Ured načelnika:
Rudarima, uposlenicima i menadžmentu RMU Kakanj čestitamo puštanje u rad pet dampera
Iz objektiva eko-redara: Nesavjesno parkiranje!
Kontinuirana komunikacija sa građanima: Odgovor na upit
Kontinuirana komunikacija sa građanima: Odgovor na upit
Iz bilježnica općinskih inspektora za period 10 - 25. august 2014. godine
Općinsko vijeće:
Iz historije Kaknja:
Septembarske godišnjice: Oslobođena Vozuća
Drugo oslobođenje Kaknja dogodilo se u periodu 9 - 26. septembar 1944. godine
Sjećanje na Safeta Gazića i Kadriju Uku
Izvršeno novo ažuriranje: Tabelarni pregled šteta koje su procijenjene na osnovu prijava/zahtjeva građana
56. godišnjica velike pobjede FK "Rudar" Kakanj i ulaska u Drugu saveznu ligu
E-oglasna ploča:
Kakanj se nada adekvatnom tretmanu u raspodjeli sredstava za sanaciju posljedica prirodne nesreće
Informacije za buduće mladence
Sljedeće sedmice novi upisni rok za muzičku školu u Kaknju
Škola baleta u Kaknju: Nastava počinje 2. septembra 2014. godine
Obavijest za učenike srednjih škola: Povlastice za prevoz
Eko slika Kaknja:
Vijesti iz JP "Vodokom" Kakanj
Općina Kakanj sufinansira ekološke aktivnosti nevladinih organizacija, škola i drugih subjekata
Potpisan ugovor o nabavci novog kamiona za odvoz smeća
Održana javna rasprava: Tvornica za preradu nusproizvoda životinjskog porijekla - Studija o procjeni utjecaja na okoliš
Investicije, projekti:
U toku radovi na uređenju desne obale rijeke Bosne
Aktuelni radovi: Aktivnosti na izgradnji Hemodijaliznog centra u Kaknju
Aktuelni radovi: Zamjena dotrajalog asfalta na platou ispred solitera 1
Rješavanje problema koje niko decenijama nije rješavao: Uskoro početak izgradnje novih stambenih jedinica za socijalno ugrožene romske porodice
U toku radovi na rekonstrukciji i adaptaciji prostorija u kojima će biti smješten kakanjski muzej